Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Pracovné stretnutie pracovníkov MsDK a JDK vo Vranove n. T.

21.- 22. 4. 2017

S našimi cezhraničnými partnermi projektu Kultúra bez hraníc Rzeszow -Jaslo -Vranov n. T. sa poznáme už niekoľko rokov. V prípade príprav ale aj samotnej realizácie projektu sme doteraz najviac komunikovali s riaditeľom JDK Januszom Szewczykom a jeho zástupkyňou Helenkou Golembiowskou. Pracovníci našich organizácií sa doposiaľ nemali možnosť spoznať. Preto sme sa rozhodli zorganizovať pracovné stretnutie pracovníkov Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. s pracovníkmi Jaselského domu kultúry v Jasle. Deň kedy môžeme spoznať našich kolegov z opačnej strany hranice sme vyberali spoločne. V piatok 21.4.2017 sme sa stretli vo Vyšnom Kazimíri v areály Lysá Hora, kde sme 13 pracovníkom kultúry z Jasla ukázali krásy našej prírody a po spoločnom obede, predstavili možnosti rekreácie na Slovensku. Nasledovala obhliadka Domu kultúry vo Vranove n. T. kde sa Jaselčania oboznámili s priestormi Centra mladých, Kinosály ale aj Estrádnej sály. Podvečer sme sa odobrali do Hotela Patriot, kde sa hostia ubytovali a pripravili na pracovné stretnutie, ktoré sa začalo o 18.00 h v Kongresovej hale. V úvode pracovného stretnutia sme si pozreli multimediálnu prezentáciu o našej príspevkovej organizácií. Nasledovala projekcia o Jaselskom dome kultúry a jeho zamestnancoch. Každý pracovník kultúry sa predstavil a povedal pár slov o svojej činnosti v DK. Po slávnostnej večery, nasledovala diskusia o spoločne pripravovaných podujatiach ale aj podobných problémoch s ktorými sa stretávame pri svojej práci. Pracovné stretnutie naplnilo svoj cieľ, keď umožnilo pracovníkom partnerských organizácii porozprávať sa a nájsť odpovede na viacero spoločných otázok.

Mediálni partneri