Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Festival Gaštanček 2017

1.- 2. 6. 2017

Medzinárodný festival spevákov populárnej piesne Gaštanček 2017 píše svoju históriu už sedemnásť rokov. V piatok 2.6.2017 o 10.00 h predviedlo v Dome kultúry svoj spevácky talent 13 súťažiacich vo veku od 12 do 15 rokov. Osem spevákov zo Slovenska a päť z Poľska neváhali a predstúpili pred svojich rovesníkov zo ZŠ Kukučínova, ZŠ Juh, ZŠ Bernolákova, ZŠ Lúčna a ZŠ Sídlisko II.. Žiaci zaplnili Estrádnu sálu Domu kultúry do posledného miesta, aby svojím potleskom povzbudili súťažiacich a zároveň im odovzdali svoj hlas, pretože práve diváci rozhodovali o tom, kto dostane Cenu diváka. Najviac diváckych sympatií získala Jana Tribulová z Vranova n. T., ktorá Cenu diváka prevzala z rúk riaditeľa MsDK, Ing. Alfonza Kobielského. Cenu Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. si vyspievala súťažiaca s druhým najväčším počtom diváckych hlasov, Laura Minichová z Prievidze. Všetci účinkujúci si z festivalu odniesli spomienkový darček v podobe veľkého plyšového psa. Súťažili: Alexandra Jevčáková - Vranov n. T., Michalina Grzybowska – Rzeszow, Alexandra Mišľavceva – Zámutov, Anna Zagórska – Rzeszow, Jana Tribulová – Vranov n. T. , Amelia Probachta – Rzeszow, Laura Minichová – Prievidza, Martyna Lampart – Rzeszow, Ivana Koreňová – Giraltovce, Lucia Jakubová - Nižný Hrabovec, Karolina Polowniak – Rzeszow, Viktória Petriková – Trebišov a Agáta Škripová – Vranov n. T. Moderátor programu Miro Alexovič – Alex sa postaral o sprievodné slovo a hostia festivalu HK CVČ o zábavu. Vyhlasovateľom a organizátorom festivalu je Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. , ktorý festival organizačne pripravil a zároveň technicky zabezpečil.
Podujatie sa uskutočnilo v rámci cezhraničnej spolupráce medzi mestami Vranov n. T. a mestom Rzeszow.

Mediálni partneri