Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Jarmok partnerských miest Jaslo a otvorenie informačného centra

28.- 29. 7. 2017

Na pozvanie primátora mesta Jaslo sme sa zúčastnili v dňoch od 28. do 29. 7.2017 na Jarmoku partnerských miest mesta. Sprievodným podujatím jarmoku bolo slávnostné otvorenie informačného centra mesta. Na jarmoku sme mali možnosť vidieť remeselníkov z podkarpatského vojvodstva ale aj remeselníkov z Bardejova, Humenného, Liptovského Mikuláša...V kultúrnom programe sa predstavili jaselčanom folklórne súbory partnerských miest. Nás zaujalo zvlášť pouličné divadlo - Higlights z ukrajinského Kijowa, ktoré by sme v budúcnosti radi pozvali aj do nášho mesta. Počas jarmočných dní sa mohli prezentovaťi partnerské mesta aj trochu inak. Informačné centrum mesta zriadené v priestoroch kina Siréna im poskytlo miesto na celoročnú prezentáciu svojich miest formou letákov, kníh, informačných brožúr, CD a DVD nosičov, časopisov a reklamných predmetov. Na jeho slávnostnom otvorení sa zúčastnili predstavitelia mesta a samosprávy, ale aj delegácie zo spomínaných partnerských miest. Podujatia sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič, ktorého sme pozvali do Domu kultúry vo Vranove n. T. aby sa oboznámil s našou činnosťou a aktivitami v oblasti cezhraničnej spolupráce. Organizátorom podujatia bol Jasielský dom kultúry, partner MsDK.
Podujatie sa uskutočnilo v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Mediálni partneri