Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Medzinárodné dni vína v Jasle

26.- 27. 8. 2017

XII. Medzinárodné dni vína, ktoré sa tradične konajú na jaselskom námestí hostili v dňoch 26.- 27.8.2017 tanečné ale aj hudobné skupiny a sólistov zo svojich družobným miest. Medzi nimi patrí od roku 2014 aj naše mesto Vranov n. T. Pozvanie do mesta Jaslo prijali naše Mažoretky Varanovia, ktoré na jaselskom námestí rozprúdili zábavu. Z pozvaných hostí sa podujatia zúčastnil primátor mesta Ing. Ján Ragan, prednosta MsÚ Ing. Imrich Konya a riaditeľ MsDK Ing. Alfonz Kobielsky. Dni vína ponúkajú možnosť prezentovať svoje tradičné výrobky, med, víno ale aj remeselné a umelecké predmety. Na tohtoročnom podujatí sa zúčastnilo niekoľko tisíc obyvateľov mesta ale i turistov zo zahraničia.
Jaslo a Vranov n. T. spolupracujú od roku 2014 v oblasti kultúry, športu, edukácie a rozvoja turistického ruchu.

Mediálni partneri