Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Pracovné stretnutie v Jasle

20. 10. 2017

V piatok 20.10.2017 sa v Jasielskom dome kultúry v Jasle uskutočnilo pracovné stretnutie za účelom podania spoločného investičného projektu. Žiadateľmi o finančný príspevok sú mestá Vranov n. T. a Jaslo. V rámci projektu budú realizovať aktivity mestské organizácie : Knižnica v Jasle, JDK – Jasielský dom kultúry a na Slovenskej strane MsDK – Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. . Účastníkmi stretnutia boli primátori spomínaných miest R. Pabian, Ing. J. Ragan, prednosta MsÚ - Ing. I. Konya , riaditeľ MsDK - Ing. A. Kobielsky, S. Nusová, M. Voľanská, riaditeľ JDK - Janusz Szewczyk, riaditeľka BJ - D. Wozniak a pracovníčky z projektového oddelenia MsÚ z Jasla. Prezentovali sa nové nápady, prejednával rozpočet projektu a prideľovali úlohy spojené s prípravou dokumentácie.

Mediálni partneri