Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Účasť na Otvorení dňa Európskych projektových investícii
a Májová noc v JDK

11. – 12. 5.2018

Dňa 11. 5.2018 sme prijali pozvanie nášho cezhraničného partnera z JDK Jaslo, ktorý nás pozval na Májovú noc, počas ktorej sa konali viaceré celodenné aktivity v našom partnerskom meste Jaslo. Pre návštevníkov Jaselského domu kultúry boli pripravené aktivity ako napr.: Divadielko pre najmenších, Vernisáž výstavy fotografií, Beseda s Andrejem Borowskim – legenda Bieszczad, Koncert umeleckých súborov JDK, Komédia Psychoterapia, Koncert mexickej hudby a Koncert Raduli Squad. Návštevou týchto podujatí sme získali inšpiráciu a kontakty na spomínané umelecké telesá. Zároveň sme sa zúčastnili stretnutia s riaditeľom JDK Januszom Sewczykom. Súčasťou osláv JDK bola aj výstava fotografií už zrealizovaných investícií financovaných z prostriedkov Európskeho fondu.

Mediálni partneri