Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

XIII. Medzinárodné dni vína v Jasle

24. - 26.8.2018

Producenti vína, syra, oleja, medu, ale aj tradičných poľských jedál a kulinárskych výrobkov sa spoločne s umelcami z viacerých krajín Európy stretli na tradičných Medzinárodných dňoch vína. Slávnosti sa konali počas uplynulého víkendu 24.- 26.8.2018 v tridsaťosem tisícovom poľskom meste Jaslo.
Počas troch dní sa u našich susedov v rámci spomínaných slávností uskutočnilo viacero sprievodných podujatí. Nechýbali koncerty, výstavy, prezentácie, divadelné a filmové predstavenia. Námestie lemované drevenými stánkami ponúkalo návštevníkom bohatú paletu regionálnych produktov z ktorých prevažovali vína, produkty z mlieka, med, domáci chlieb a mäsové výrobky. Na námestí sa prezentovali aj remeselníci a ľudoví umelci svojími výrobkami z dreva, prútia, kože, kovu, ale aj výšivkou a rôznymi umeleckými predmetmi. Krytá tribúna poskytla priestor na prezentáciu rôznorodým hudobným žánrom. Na Medzinárodných dňoch vína v Jasle malo svoje zastúpenie aj naše mesto Vranov nad Topľou. Pred stovky divákov sa postavila vranovská hudobná skupina Beatles acoustic, ktorá na preplnenom námestí urobila fantastickú hudobnú show. Ich hodinový koncert na jaselčanov zapôsobil natoľko, že si potleskom vyžiadali ďalšie hudobné prídavky.
Pozvanie na tohtoročné Dni vína z Jasla každoročne dostavajú všetky partnerské mestá z Maďarska, Talianska, Ukrajiny, Čiech a Slovenska. Delegácie partnerských miest okrem bohatého kultúrneho programu a ochutnávky poľských národných špecialít mali možnosť vidieť výsledky investičných projektov realizované s finančných zdrojov Európskej únie. Sú nimi napríklad školské a výchovné zariadenia, plaváreň, dom kultúry, mestské trhovisko, športovo – rekreačný areál .... Inšpiráciu, množstvo nových nápadov a kontaktov získala aj delegácia z Vranova n. T. ktorú tvoril prednosta MsÚ vo Vranove n. T. Ing. Imrich Kónya, poslanec MsZ Ján Kočiš a hovorkyňa mesta Mgr. Eva Fedorňáková. Za Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. sa podujatia zúčastnil Ing. Alfonz Kobielsky. Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. aktívne spolupracuje s Jasleským domom kultúry už od roku 2012. Tato spolupráca pokračovala aj v roku 2013 keď si JDK vybral za svojho druhého cezhraničného partnera pre projekt s názvom Kultúra bez hraníc Rzeszów-Jaslo-Vranov nad Topľou, v rámci ktorého doteraz zrealizoval viacero kultúrnych podujatí. Táto spolupráca prerástla z kultúrnej do politickej a hospodárskej spolupráce dňom 24.1. 2014 keď sa medzi mestom Jaslo a mestom Vranov n. T. podpísala Partnerská zmluva. Mesto Jaslo je od Vranova n. T. vzdialené 137 km. Okrem príjemnej atmosféry našincom ponúka veľa zaujímavých možností na obchod, zábavu, turistiku, rekreáciu a oddych. Aj v budúcnosti sa budú obe mestá usilovať o realizáciu nových projektov, ktoré prispejú k rozvoju vzdelávania, obchodu, cestovného ruchu a kultúrno-spoločenského života. Najbližšie stretnutie sa uskutoční 6.-7.9.2018 v Dome kultúry vo Vranove n. T. na festivale Zlatý Gaštan, na ktorom sa zúčastnia slovenskí speváci spoločne so spevákmi z Jasla a Rzeszowa.

Mediálni partneri