Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Medzinárodné Karpatské Fórum Spolupráce Rzeszow

10.- 12.10.2018

Predstavenstvo Asociácie Karpatského Euroregiónu v Poľsku nás pozvalo na Medzinárodné Karpatské Fórum Spolupráce, ktoré sa konalo v dňoch 10. až 12. októbra 2018 v Rzeszówe, pod názvom "Karpaty - spoločný sociálno-ekonomický priestor na prahu nových výziev." Myšlienkou fóra je vytvoriť priestor pre analýzu, diskusiu, výmenu názorov a predstaviť pozície a plány týkajúce sa vybudovania medzisektorového medzinárodného partnerstva pre rozvoj periférnych oblastí Európy, ako sú Karpaty. Medzi 150 hosťami a účastníkmi fóra boli politici, vedci, odborníci z rôznych oblastí, vedúci predstavitelia miestnej samosprávy, zástupcovia mimovládnych organizácií a podnikatelia z karpatskej oblasti, ako aj partneri z Európy. Do zaujímavých diskusií a výmeny skúseností a názorov v európskom rozmere sa zapojili aj hostia zo Švajčiarska, Rakúska, Grécka ale aj Číny ... Počas fóra sa zároveň bilancovalo obdobie 25- tich rokov fungovania Karpatského euroregiónu. Prehodnotili sa súčasné iniciatívy na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni a predstavil plán rozvoja karpatskej spolupráce na nadchádzajúce roky. Jednou z hlavných tém diskusného fóra bola aj prezentácia značky "CARPATHIA" v spojení s kultúrou, ľudovým umením, obchodom, službami, cestovným ruchom a turizmom. Zaujímavú panelovú diskusiu travel blogerka Alexandra Kováčová zo Sniny o úlohe moderných technológií a ich vplyve na propagáciu a predaj. Na fóre sa zúčastnil aj predstaviteľ našej partnerskej organizácie - MDK Rzeszow, pán Boguslaw Tomczak, s ktorým sme sa spoločne zúčastnili na všetkých panelových diskusiách.

Mediálni partneri