Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Majowka z kultura Jaslo

10.-11.5.2019

V rámci trvalej udržateľnosti projektu Kultúra bez hraníc Rzeszow - Jaslo - Vranov n. T. sme sa v piatok 10.5.2019 zúčastnili celodenného podujatia známeho pod názvom Májová noc alebo Májówka z kultura v Jasle. Reagovali sme tak na pozvanie nášho dlhoročného partnera Jasielského domu kultúry s ktorým aktívne spolupracujeme v oblasti kultúry od roku 2012. Zúčastnili sme sa niekoľkých zaujímavých podujatí, ktoré sa striedavo konali v priestoroch múzea, Centra turistiky a kultúry / CITiK/ a JDK. Podujatie sme zhodnotili ako zaujímavé, inšpiratívne a kreatívne. V priebehu dňa sme sa zúčastnili stretnutia s primátorom mesta R. Pabianom a riaditeľom JDK J. Szewczykom s ktorými sme viedli rozhovor na tému ďalšej spolupráce.

Mediálni partneri