Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Dni mesta Vranov nad Topľou

14.-15.6.2019

Primátor mesta Vranov nad Topľou Ing. Ján Ragan a poslanci MsZ spolu s obyvateľmi mesta oslávili v dňoch 14.- 15.6.2019 Dni mesta Vranov nad Topľou. Osláv sa zúčastnili aj delegácie z našich partnerských miest : Maďarska, Ukrajiny, Bieloruska, Čiech a Poľska. V slávnostnom programe vystúpili FS Vranovčan, HS Sám Sebou, Dáša Kostovčík Band a HS Hex. Počas osláv sa uskutočnila vernisáž výstavy kresieb a akvarelov Jána Radvanského – Tenero. V sobotu účastníkov čakali Furmanské preteky a hudobný koktail vranovských hudobných skupín spolu s hudobným filmovým predstavením Zrodila sa hviezda.

Mediálni partneri