Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Vianočné trhy vo Vranove n. T.

december 2019

Od roku 2013 každoročne Mestský dom kultúry organizuje na námestí pred budovou A.O.C Vianočné trhy. V programe na námestí pred obyvateľmi mesta a predstaviteľmi miestnej samosprávy, riaditeľmi škôl a mestských organizácii vystupujú spoločne slovenské a poľské talentované deti. Pre veľký záujem posledné roky dávame priestor aj rôznym umeleckým telesám z Vranova n. T. ale i okolia zvlášť deťom a mládeži zo ZUŠ, CVČ, vranovských škôl napríklad: Ozvena, FS Ďatelinka, DFS Cifroško... alebo FS Orgonina a FS Vranovčan. Pred divákmi vždy predstúpi aj primátor mesta a predstavitelia cirkvi. Po ich príhovore nasleduje vianočný vinš a lámanie vianočných oblátkou, ktoré medzi divákov roznesú anjelici. Po kultúrnom vystúpení privítajú medzi nami slovenských a poľských remeselníkov, ktorí svoju tvorbu prezentujú pred divákmi v predvianočnom období. Veľký priestor počas Vianočných trhov dostávajú aj občianske združenia, ktoré zastupujú znevýhodnené skupiny obyvateľstva a remeselníci z marginalizovaných skupín. Chránená dielňa Dúha a Združenie na pomoc ľuďom z mentálnym postihnutím z Vranova n. T. sa zameriavajú na výrobu sviečok, keramiky, úžitkových a dekoračných predmetov a Rómovia z Rómskeho komunitného spoločenstva z Čičavy opracovaniu dreva, ktoré premieňajú na postavy v životnej veľkosti do Betlehema... Slovenskí ľudoví umelci často prezentujú drevorezbu, výšivky, vianočné ozdoby a dekorácie, maľované obrazy, sviečky, adventné vence ale i mnohé umelecké či úžitkové predmety. Vianočné trhy poskytujú každoročne od roku 2013 priestor na sebarealizáciu všetkým znevýhodneným skupinám obyvateľom pohraničného regiónu.

Mediálni partneri