Pracovné stretnutie vo Vranove n. T.

1. apríla 2011

V piatok 1. apríla 2011 sa v priestoroch Domu kultúry vo Vranove n. T. uskutočnilo v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013, pracovné stretnutie zástupcov dvoch partnerských miest Mesta Vranov n. T. a Mesta Rzeszów, ktoré vstúpili do spoločného Projektu Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia - súčasnosť – budúcnosť. Na pracovnom stretnutí Mesto Vranov nad Topľou zastupovala prednostka mestského úradu Ing. Eva Pčolinská, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Mgr. Andrej Krišanda, vedúca oddelenia kultúry, mládeže a športu Viera Machková, manažér slovenskej časti projektu Ing. Imrich Kónya, riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. Ing. Alfonz Kobielsky, vedúci Programového oddelenia Bc. Peter Novák a kult. referent Silvia Nusová. Poľského partnera projektu Mesto Rzeszów zastupoval riaditeľ Domu kultúry mládeže v Rzeszówe manažér poľskej časti projektu Mgr. Boguslaw Tomczak a jeho zástupkyňa Anna Gargała. Po úvodných slovách prednostky MsÚ Ing. Evy Pčolinskej a riaditeľa MsDK Ing. Alfonza Kobielského nasledovala prezentácia 30 minútového DVD o spoločných aktivitách projektu. Po ukončení projekcie účastníkov stretnutia čakala prehliadka zmodernizovaných priestorov Domu kultúry vo Vranove n. T. Najdôležitejšou časťou stretnutie bolo vzájomné vyhodnotenie spomínaného projektu a naplánovanie ďalších aktivít do konca roka 2011. Obe strany predložili svoje ďalšie návrhy na spoločné aktivity a predstavili svoj predbežný plán podujatí. Nastal priestor na občerstvenie formou obeda a ukončenie pracovného stretnutia.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri