IX. Medzinárodný festival moderného tanca
pod názvom „O Laur Rzecha“  v Rzeszówe

18. - 19. 10. 2011

 V dňoch 18. - 19. 10. 2011 sa v Rzeszowe konal IX. Medzinárodný festival moderného tanca pod názvom „O Laur Rzecha“. Hlavným organizátorom festivalu bol Mládežnícky dom kultúry (MDK) v Rzeszowe, partner Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou. Záštitu nad podujatím prevzal prezident Rzeszowa Tadeusz Ferenc . Na festival sa akreditovalo 29 detských a mládežníckych súborov z 3 krajín – Poľska, Slovenska a Maďarska, ktorí súťažili v troch vekových skupinách (deti, juniori, dospelí) a rôznych tanečných štýloch(show dance, disco, performance). Naše mesto reprezentovala Tanečná skupina Dyno - Junior pri ZŠ Bernolákova, ktorá vo svojej kategórii s choreografiou Disco Army choreografky Dany Pelcerovej získala krásne prvé miesto a stala sa jedným z piatich laureátov tohoročného festivalu.
Organizátor podujatia MDK Rzeszow zvládol podujatie na vysokej profesionálnej úrovni a zabezpečil pre všetkých súťažiacich zodpovedajúce podmienky s výbornou tvorivou atmosférou.
Za Vranov nad Topľou boli prítomní riaditeľ MsDK Ing. Alfonz Kobielsky, Silvia Nusová a Viera Machková, ktorých dňa 19. 10. 2011 srdečne prijala vo svojom úrade aj wicemarszalek Wojewodstva Podkarpackiego pani Anna Kowalska, vranovskej verejnosti známa ako primátorka nášho partnerského mesta Dynow. Predmetom rokovania bola cezhraničná spolupráca domov kultúry obidvoch miest, priebeh projektu, priebeh spolupráce po ukončení projektu s výhľadom na ďalšie obdobie. Pani Anna Kowalska, vyjadrila svoje potešenie z dosiahnutých výsledkov a prisľúbila pomoc do budúcnosti. Festival vyvrcholil v stredu podvečer slávnostným galakoncertom v najväčšej športovej hale v Rzeszowe, kde pred stovkami divákov boli odovzdané ceny víťazom – laureátom festivalu. Úžasnú atmosféru vytvorilo viac ako 500 účinkujúcich tanečníkov v nádherných kostýmoch s rôznymi nápaditými kulisami, ktorí divákom pripravili nezabudnuteľnú atmosféru a silný divácky zážitok. Jeho súčasťou bolo aj verejné poďakovanie riaditeľov dvoch spolupracujúcich domov kultúry Boguslawa Tomczaka a Alfonza Kobielského pani Anne Kowalskej, ktorá má veľkú zásluhu na vzniku partnerstva v úspešnom projekte z programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013. Za úspešnú reprezentáciu Slovenska a nášho mesta vyslovujeme poďakovanie TS Dyno – Junior pri ZŠ Bernolákova, ktorej členky opäť nesklamali a poľskému publiku predviedli výborný výkon.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri