Medzinárodný festival umeleckých skupín :
Nad Topľou i Wislokiem

25. novembra 2011

Vicemaršálek A. Kowalská : Moje srdce mi šepká, aby sme v spolupráci pokračovali

Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou spoločne so svojím cezhraničným partnerom Domom kultúry mládeže v Rzeszówe pripravili v rámci Medzinárodného festivalu umeleckých skupín Nad Topľou i Wislokiem pôsobivú mozaiku vyskladanú z vystúpení mladých talentovaných spevákov, tanečníkov a hudobníkov. Piatkový podvečer otvoril slovensko-poľskou verziou skladby Čím to je od No Name Jakub Konya. Moderátori programu Viera Kobielská a Daniel Sowa postupne na pódiu privítali detský folklórny súbor Cifroško, folklórny súbor Vranovčan a Soňu Metyľovú. Z Rzeszowa prijali pozvanie speváčky Magdalena Bukala, Anna Niedobylska a s moderným scénickým tancom sa predviedla tanečná skupina T-8. Zážitok z ich choreografií umocňovali prepracované pohybové kreácie, nápadité kostýmy a svetelné podnety vhodne dopĺňajúce hudobnú dramaturgiu. „Teším sa, že takýchto spoločných vystúpení bude viac. Nech je teda Európa pokojná, aby sme našu spoluprácu mohli rozvíjať aj naďalej,“ zaprial si riaditeľ MsDK vo Vranove Alfonz Kobielsky.

Mestský dom kultúry vo Vranove a Dom kultúry mládeže v Rzeszowe spojil projekt cezhraničnej spolupráce Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia - súčasnosť – budúcnosť, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Podobne ako pred mesiacom v Rzeszowe sa A. Kobielsky aj pred Vranovčanmi poďakoval za úvodnú iniciatívu vicemaršálkovi Podkarpatského vojvodstva Anne Kowalskej, pretože práve ona vo svojej pracovni sprostredkovala prvý kontakt obidvoch partnerov. „Verím, že je nielen mojím prianím, aby sa táto spolupráca rozvíjala.V dnešnej materiálnej dobe sa často zabúda, že najdôležitejšie je to, čo človeku ostáva v srdci a moje srdce mi našepkáva, aby sme v spoločných projektoch pokračovali. Prechovávam v sebe nádej, že títo talentovaní mladí ľudia sa postarajú o to, aby hranice v budúcnosti nikoho neoddeľovali, ale naopak, aby sme sa spájali pre spoločné myšlienky, ktoré nám, tak ako dnes, prinesú radosť a silný zážitok“, prihovorila sa publiku vo Vranove A. Kowalská a dodala, že obidve kultúrne inštitúcie dostanú v blízkej dobe príležitosť odprezentovať ovocie vlastnej práce, vrátane piatkového programu, aj v Bruseli.

Vicemaršálek A. Kowalská: Moje srdce mi šepká, aby sme v spolupráci pokračovali
Autor : Imrich Makó, Vranovské Spektrum

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri