Pracovné stretnutie v Rzeszówe

5. a 6. decembra 2011

V dňoch 5. a 6. 12. 2011 sme sa zúčastnili pracovného stretnutia v poľskom meste Rzeszów. Účelom stretnutia bolo naplánovanie spoločných aktivít na rok 2012 s našim poľským partnerom MDK Rzeszów.  Obe strany kladne zhodnotili spoluprácu v uplynulom roku a dohodli užšie podmienky ďalšej spolupráce a podrobný plán podujatí pre rok 2012. S riaditeľom MDK B. Tomčákom a zástupkyňou MDK A. Gargalou sme otvorili tému vstupu do ďalšieho spoločného projektu na roky 2013-2014. Finančné prostriedky s mikroprojektu by sme použili na ďalšie spoločné aktivity  v oblasti kultúry aj po skončený projektu Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia - súčasnosť – budúcnosť.  Spoločne s vedením MDK Rzeszów sme navštívili úrad Euroregión Karpaty, kde nás prijal David Lasek, viceprezident predstavenstva asociácie Malokarpatský Euroregión. Stretnutia sa zúčastnili aj predstavitelia mestských organizácii, ktoré sa chcú zapojiť do nového projektu z mesta Jaslo (Poľsko). Na stretnutí sme sa zoznámili s podmienkami vstupu do nových projektov. Každá zo zúčastnených strán navrhla svoju predstavu spolupráce. Zároveň sme od predstaviteľov organizácii pôsobiacich v meste Jaslo dostali pozvanie na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v mesiaci január v meste Jaslo.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri