Návšteva Poľského veľvyslanca vo Vranove n. T.

7. a 8. decembra 2011

Poľského veľvyslanca na Slovensku A. Krawczyka nadchla história, i súčasnosť Vranova. Pri príležitosti konania Zimného jarmoku privítal primátor Vranova Ján Ragan na pôde Mestského domu kultúry veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku Andreja Krawczyka, ktorý od svojho príchodu rozdával nielen dobrú náladu, ale zaujal aj charizmatickou osobnosťou a dobrosrdečnosťou. „Pomôžte mi, prosím, správne napísať - Nech sa daří Vranovovu,“ poznamenal s úsmevom pri zápise do pamätnej knihy mesta A. Krawczyk a zároveň prekvapil prehľadom o histórii mesta. „Počas cesty k vám som v aute cez internet študoval informácie o Vranove a ostal som milo prekvapený bohatými dejinami vášho mesta. Prepojenie medzi Vranovom a Poľskom je historicky dané už z čias nášho kráľa Štefana Báthoryho. Na druhej strane, keď sem prichádzal v tme, zrazu sa predo mnou otvorilo pôsobivo vysvietené mesto. Cítim, že spolupráca medzi našimi mestami a regiónmi je pre nás všetkých srdcovou záležitosťou, a preto som presvedčený, že naše spoločné aktivity budú veľmi živo prebiehať aj v budúcnosti,“ zdôraznila jeho excelencia. Pri príležitosti návštevy A. Krawczyka vo Vranove mu J. Ragan predstavil ideu a výsledky cezhraničnej spolupráce medzi Mestského domom kultúry a Domu kultúry mládeže v Rzeszowe, ktorí vďaka podpore euroštruktúr úspešne naštartovali novú dimenziu rozvoja kultúry v obidvoch partnerských mestách. „Riaditelia obidvoch domov kultúry vo Vranove a Rzeszowe položili veľmi pevné piliere pre budúce priateľstvo a spoluprácu. Rekonštrukcia priestorov MsDK je iba začiatkom toho, čo všetko naše mestá a národy na spoločnej ceste čaká. Hoci žijeme v súčasnosti a už dnes máme za sebou prvé zozbierané ovocie, našou motiváciou je zanechať pevné a trvalé základy aj pre ďalšie generácia mladých ľudí,“ uviedol J. Ragan. Okrem prijatia najvyššími predstaviteľmi Mesta Vranov sa A. Krawczyk zúčastnil aj neformálneho stretnutia s predstaviteľmi partnerských miest z Českej republiky, Poľskej republiky a Maďarska. „Na tomto stretnutí sa zrodila myšlienka realizácie ďalších spoločných projektov cezhraničnej spolupráce. Nakoľko pána veľvyslanca táto myšlienka veľmi nadchla, dal prísľub, že presadí túto ideu u svojich kolegov veľvyslancov krajín V4, aby boli samosprávam pri napĺňaní ich vízií nápomocní,“ informovala hovorkyňa Mesta Vranov Eva Mitaľová.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri