Pracovné stretnutie v Rzeszówe

20 decembra 2011

 V dňoch 20. 12. 2011 sme sa v poľskom meste Rzeszów zúčastnili pracovného stretnutia s wicemarszalkom Wojewodstva Podkarpackiego, pani Annou Kowalskow a riaditeľom MDK B. Tomczakom. Na stretnutí sme sa oboznámili s podmienkami vstupu do nových projektov s našim poľským partnerom MDK Rzeszów ale aj možnosťou spolupracovať v oblasti kultúry s ďalšími krajinami V4 – Maďarskom a Českom. Po pracovnom stretnutí sme prijali pozvanie na predvianočné stretnutie primátora Tadeusza Ferenca s a obyvateľmi mesta. Podujatie sa tradične koná na Rzeszowskom námestí za účasti predstaviteľov mesta.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri