Pracovné stretnutie v Rzeszówe

8. a 9. marca 2012

Dňa 8. marca sme navštívili nášho poľského partnera Dom kultúry mládeže v Rzeszowe, ktorý nás prizval do komisie hodnotiacej výtvarné práce zaradené do II. Medzinárodnej výtvarnej súťaže "Naši susedia - Ľudové kroje". Hodnotiaca komisia pracovala v zložení: Bogusław Tomczak -  Riaditeľ Domu kultúry mládeže v Rzeszowe, výtvarník, Monika Adamiec - Dom kultúry mládeže v Rzeszowe, Ing. Alfonz Kobielsky - Riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou., Silvia  Nusová - Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou. Po vzhliadnutí 620 výtvarných prác (394 z Poľských škôl a 226 prác zo Slovenských škôl) sa porota rozhodla oceniť 93 víťazných prác (61 z Podkarpackeho vojvodstva - Poľsko a 32 prác z Prešovského kraja - Slovensko) podľa 3. vekových kategórií. Ceny a čestné uznania odovzdá autorom prác zástupca MDK 30. 3. 2012 v Rzeszowe počas otvorenia výstavy. Vo večerných hodinách sme sa spoločne zo zástupcami MDK p. B. Tomczakom a p. Gargalou zúčastnili divadelného predstavenia „Opereta“ v podaní amatérskeho divadelného súboru, ktorý pôsobí v MDK a v budúcnosti by mohol vystúpiť aj pred naším divákom. Dňa 9. 3. 2012 sme navštívili úrad Euroregión Karpaty, kde nás prijal David Lasek, viceprezident predstavenstva asociácie Malokarpatský Euroregión. Na pracovnom stretnutí sme získali cenné informácie o nových projektoch.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri