Medzinárodná prehliadka divadiel s názvom
MŁYN SZTUKI v Rzeszówe

23. a 24. apríl 2012

  Dňa 23. a 24. apríla 2012 sme prijali pozvanie nášho poľského partnera na Medzinárodnú prehliadku divadiel s názvom MŁYN SZTUKI, ktorá sa uskutočnila v meste Rzeszówe. Organizátorom podujatia sa už po druhýkrát stal Dom kultúry mládeže v Rzeszówe. Na tejto prehliadke sa prezentovalo 87 umelcov zo siedmich divadelných súborov z Jarosławia, Turzego Pola, Czudca, Rzeszowa ale i slovenské Divadlo duchom mladých No-Tak zo Stropkova. Na prehliadke sme so spomínaným divadlom, ktoré pracuje pod vedením Miroslava Cimbalu nadviazali spoluprácu. Ich divadelné vystúpenia plánujeme v blízkej budúcnosti ponúknuť aj vranovskému divákovi. Medzinárodnú divadelnú prehliadku s názvom  MŁYN SZTUKI počas dvoch dní navštívilo približne 460 divákov. Dom kultúry mládeže ju plánuje ponúknuť svojím návštevníkom aj v ďalšom roku. Nasledujúci deň 24. 4. 2012 sa riaditeľ MsDK vo Vranove n. T. Ing. Alfonz Kobielsky spolu s riaditeľom MDK Boguslawom Tomczakom zúčastnili stretnutia s Davidom Lasekom viceprezidentom predstavenstva asociácie Malokarpatský Euroregión. Hlavným dôvodom pracovného stretnutia bolo dohodnúť bližšie podmienky vstupu do nových spoločne pripravovaných mikroprojektoch. Ďalšie stretnutie s Davidom Lasekom sa uskutoční 10. 5. 2012 v Mestskom dome kultúry vo Vranove n. T. ohľadom naplánovania Medzinárodnej konferencie Euroregiónu Karpaty v priestoroch Domu kultúry vo Vranove n. T.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri