Festival Gaštanček 2012

2. a 3. júna 2012

 V Estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove n. T. sa uskutočnil XII. ročník celoslovenského súťažného festivalu mladých spevákov populárnej piesne Gaštanček 2012.Súťažný festival populárnej piesne s celoslovenskou pôsobnosťou a medzinárodnou účasťou prilákal do estrádnej sály množstvo divákov, ktorí mali možnosť posúdiť spevácke výkony 12 súťažiacich vo veku od 9 do 15 rokov. Súťažiaci sa predstavia v dvoch kolách s piesňami domácich i zahraničných autorov z oblasti populárnej hudby. V prvom kole súťažiaci spievali na hudobný podklad. V druhom kole spievali so živým hudobným doprovodom, o ktorý sa im postarala skupina Funny People z Košíc. Na festivale Gaštanček 2012 sa v dvoch vekových kategóriách predstavili súťažiaci z Vranova, Žalobína, Prešova, Levoče, Sečovskej Polianky ale aj 5 zahraničných interpretov z Poľského mesta Rzeszow, ktorí boli vybraní spomedzi 63 záujemcov. Keďže sily súťažiacich boli dosť vyrovnané, vybrať víťazov v tejto súťaži bolo pre štvorčlennú odbornú porotu veľmi ťažké. Porota nakoniec udelila prvé miesto v prvej kategórií Jagode Lekowskej z Poľska. Prvé miesto v druhej kategórii si vyspievala domáca Michaela Maselková. Druhé miesto v prvej kategórií zaslúžene patrí Kornélii Kulčickej a druhé miesto v druhej kategórii Viktórii Bialic z Poľska. Tretia priečka v prvej kategórii patrí Martine Drozdyovej z Levoče. Tretie miesto v druhej kategórii a zároveň cenu diváka si domov odniesla Vranovčanka Soňa Metyľová. Hosťom podujatia sa stal Arpád Csete z Hlasu Česko Slovenska. Programom sprevádzali Alžbeta Ropoviková a Tomáš Thúr. Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. organizuje tento festival už 12 rokov s cieľom podchytiť mladé spevácke talenty a nasledovné poskytnúť im priestor na realizáciu a ich umelecký rast. Festival Gaštanček je mladším bratom medzinárodného súťažného festivalu neprofesionálnych spevákov populárnej piesne Zlatý Gaštan, ktorý MsDK vo Vranove n. T. organizuje už 30 rokov. Súťažný festival je organizovaný v rámci cezhraničnej spolupráce medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri