Pracovné stretnutie v Rzeszówe

5. mája 2011

Dňa 5. mája 2011 sme sa zúčastnili pracovného stretnutia v MDK Rzeszow za účelom plánovania našich spoločných kultúrnych aktivít v rámci projektu cezhraničnej spolupráce: Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia - súčasnosť – budúcnosť. Na tomto stretnutí sa zúčastnil Ing. I. Konya, Mgr. P. Novák, Ing. A. Kobielsky a S. Nusová. V Dome kultúry mládeže v Rzeszówe ich privítal Mgr. Boguslaw Tomczak a jeho zástupkyňa Anna Gargała. Na tomto pracovnom stretnutí sme zostavili plán spoločných podujatí a dohodli sme sa na podmienky ich realizácie. Naše spoločné podujatia a stretnutia budú realizované v priebehu roka 2011 / 2012 s perspektívou trvalej udržateľnosti. V rámci pracovného stretnutia sme mali možnosť v priestoroch MDK, navštíviť aj výstavu - Batiky.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri