Pracovná cesta a školenie Mikroprojekty PL-SK 2007 – 2013

11.- 12. júna 2012

V poľskom meste Rzeszow sme sa zúčastnili školenia, ktoré organizoval dňa 11. júna 2012 Euroregión Karpacki sídliaci v Poľsku. Na školení sme získali cenné informácie o podaní nových žiadostí a príprave nových mikroprojektov v rámci III. výzvy Programu cezhraničnej spolupráce medzi Poľskou a Slovenskou republikou pre roky 2007 - 2013. Po skončení školenia sme sa spoločne s naším cezhraničným partnerom z Domu kultúry mládeže Rzeszow pánom riaditeľom Boguslawom Tomczakom a jeho zástupkyňou Annou Gargalou, venovali zostaveniu presného harmonogramu našich spoločných podujatí plánovaných do konca roka 2012, ktoré realizujeme v rámci staršieho projektu „Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia - súčasnosť - budúcnosť.“ Zároveň sme sa venovali príprave nového mikroprojektu. Rozdelili sme si a podrobne naplánovali nové spoločné aktivity, ktoré sa budú realizovať v rámci nového v súčasnosti podávaného mikroprojektu v roku 2013. Naše pracovné stretnutie týkajúce sa prípravy mikroprojektu pokračovalo aj v nasledujúci deň.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri