Spoločný kultúrny program detí z Vranova a Rzeszówa
s názvom Naše deti

31. mája 2011

V Estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove n. T. sa 31. 5. 2011 uskutočnil spoločný kultúrny program deti z oboch partnerských miest. Do Vranova n. T. pricestovala 47 členná tanečná skupina Kornele z Poľska. Do Vranova n. T. ich sprevádzal riaditeľ Domu kultúry mládeže v Rzeszówe, Mgr. Boguslaw Tomczak a jeho zástupkyňa Anna Gargała spolu s vedúcou skupiny Martou Muchow. V priestoroch DK ich privítal Peter Novák, Silvia Nusová a manažér slovenskej časti projektu Ing. Imrich Kónya. Po obede nasledovala javisková skúška a po nej prehliadka mesta, počas ktorej navštívili Baziliku Minor. Jej históriu nám vo svojom rodnom jazyku priblížil rodený Poliak otec Leander. Po prehliadke Baziliky Minor sa TS Kornele pripravila na spoločné vystúpenie so svojimi Slovenskými priateľmi. Naše mesto reprezentovala mládež z folklórneho súboru Cifroško, deti z MŠ Okulka, speváci Marek Pinkoš, Sonička Metyľová a Beáta Lapčáková ale aj členovia folklórneho súboru Vranovčan. Ich vystúpenie ocenilo potleskom približne 350 divákov.
Pozvanie na kultúrny program s názvom Naše deti od riaditeľa MsDK vo Vranove n. T. Ing. Alfonza Kobielského prijal primátor mesta Ing. Ján Ragan, Prednostka MsÚ Ing. Eva Pčolinská a hostia zo Spoločného Technického sekretariátu z Krakowa, riaditeľ Grzegorz Golda, Jolanta Wiktor a Agnieszka Srokosz. Nasledovalo pracovné stretnutie oboch zúčastnených strán na ktorom sa riešili nedostatky predloženej finančno – ekonomickej analýzy projektu.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri