Pracovné stretnutie v Rzeszówe

3. a 4. augusta 2011

V poľskom meste Rzeszów sme sa zúčastnili v dňoch 3. a 4. 8. 2011 pracovného stretnutia za účelom ďalšieho postupu pri podávaní mikroprojektu na našu ďalšiu cezhraničnú spoluprácu. S poľským partnerom sme si na rok 2012 predbežne naplánovali ďalšie neinvestičné aktivity, ktorých financovanie by bolo realizované práve cez spomínané mikroprojekty. Do Rzeszówa sme priviezli výstavu propagačnej grafiky študentov SOŠ Alexandra Dubčeka vo Vranove n. T., ktorá bola slávnostne otvorená 10. septembra 2011 v Dome kultúry mládeže v Rzeszówe. Dohodli sme sa na vystúpení FS Orgonina v sobotu 10. 9. 2011 v Dome kultúry mládeže v Rzeszówe a v nedeľu 11. 9. 2011 na námestí v Rzeszowe. Zároveň sme vybrali niekoľko slovenských umelcov, ktorí odprezentujú ľudovú tvorbu na výstave tradičných remesiel Zemplína. Na Rzeszowskom námestí sa uskutoční pod odborným dohľadom pedagógov SOŠ A. Dubčeka z Vranova n. T. aj prezentácia našej tradičnej kuchyne o ktorú sa postarajú žiaci školy. Podujatiu bude predchádzať osobné stretnutie zástupcu Strednej odbornej školy D. Dubčeka so zástupcom školy v Rzesowe za účasti riaditeľa MDK B. Tomčaka v Poľsku. Koncom roka 2011 bude mať Mestský dom kultúry k dispozícii nový propagačný materiál na DVD nosiči o svojej činnosti, ktorý vyrobí kolektív Mestskej internetovej TV – DK Vranov n.T. . Na pracovnom stretnutí sa cezhraničný partneri dohodli aj na výrobe propagačného DVD pre potreby Poľského partnera o činnosti MDK a Domu kultúry mládeže v Rzeszówe. Text k DVD dodá poľský partner a filmový materiál vyhotoví DK Vranov n. T. V závere stretnutia sme vyhotovili filmové záberov zo života obyvateľov mesta Rzeszów, ktoré sa použijú na propagáciu.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri