Promenádny koncert

21. augusta 2011

Hudobná skupina Troty z Poľska vystúpila na promenádnom koncerte 21. augusta 2011 o 18.00 h pred Domom kultúry vo Vranove n. T. Príjemný letný podvečer v štýle írskeho folk-rocku potešil nejedného diváka. Aj vystúpenie hudobnej skupiny Troty z Poľska je dôkazom aktívnej cezhraničnej spolupráce dvoch susediacich krajín - Poľskom a Slovenskom.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri