Odovzdávanie cien víťazom VI. ročníka Medzinárodnej výtvarnej súťaže „NAŠI SUSEDIA“

15. apríl 2016

 V piatok 15. apríla 2016 sme sa zúčastnili slávnostného odovzdávania cien autorom víťazných prác VI. ročníka Medzinárodnej výtvarnej súťaže „ Naši susedia“,  ktoré sa konalo v Galérii „Nowy Świat” v Rzeszowe. Túto cezhraničnú aktivitu zorganizoval MDK Rzeszow v spolupráci s MsDK Vranov n. T.. Zapojilo sa do nej 1094 žiakov  vo veku od 7 do 18 rokov z  Podkarpatského vojvodstva a Prešovského samosprávneho kraja. Autorom víťazných prác boli v troch vekových kategóriách udelené ceny a čestné uznania. Ceny za žiakov vranovských škôl, z rúk riaditeľa MDK Rzeszow Mgr. Boguslawa Tomczaka  a riaditeľa MsDK Vranov n. T. Ing. Alfonza Kobielskeho, prevzala Silvia Nusová. Výstavu obsahujúcu najlepšie práce VI. ročníka Medzinárodnej výtvarnej súťaže  „ NAŠI SUSEDIA“ otvorili riaditelia kultúrnych stánkov za účasti autorov víťazných prác, ich učiteľov, rodičov a kamarátov. Nasledujúci mesiac sa výstava slávnostne otvorí aj v Dome kultúry vo Vranove n. T.. Nasledovalo pracovné stretnutie v MDK Rzeszow.

Ocenení žiaci z Vranova n. T. a okolia.

I. kategória 7-10 rokov
Cena: Jakub Gorol’, Základná škola, Ondavské Matiašovce 20, Učiteľ: Mgr. Mária Lešková

III. kategória  15-18 rokov
Čestné uznanie: Lucia Jacková, Stredná odborná škola Alexandra Dubčeka 963/2,  Vranov nad Topľou, Učiteľ: Mgr. Adela Sabovíková

Komisia ocenila práce aj v kategórii špeciálnych škôl:
Čestné uznanie: Lukáš Prostredný, Spojená škola, Ul. Budovateľská 1309,  Vranov nad Topľou,
Učiteľ: Mgr. Martina Kotvasová

Do výstavy sú zaradené taktiež práce autorov:

I. Kategória:
- Matej Demčák, Sofia Ella Bančanská, Leona Polakovičová, Tamara Tatrayová, Šimon Saraka, Základná umelecká škola, Ul.  Alexandra Dubčeka 880, Vranov nad Topľou, Učiteľ: Mgr. Ján Kostelník
- Zuzana Telepunová, Základná škola, Sídlisko  II  1336, Vranov nad Topľou, Učiteľ:
Mgr. Helena Borošová

II.  Kategória
- Norbert Jakubek, Základná škola Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou, Učiteľ:
RNDr. Ľubica Hrinková

III.  Kategória
- Júlia Legdanová, Veronika Višňovská,  Viktória Kovaľová, Učiteľ: Mgr. Lucia Jenčová rod. Zeleňaková;
Lucia Jacková, Učiteľ: Mgr. Adela Saboviková; Dávid Štecák, Učiteľ: Mgr. Martina Koščová,
Stredná odborná škola Alexandra Dubčeka 963/2,   Vranov nad Topľou.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri