Odovzdávanie cien víťazom VI. ročníka
Medzinárodnej výtvarnej súťaže „NAŠI SUSEDIA“

27. máj 2016

Dom kultúry mládeže v Rzeszowe, v rámci cezhraničnej spolupráce medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszow, pripravil pre deti a mládež z Podkarpatského vojvodstva a Prešovského samosprávneho  kraja VI. ročník Medzinárodnej výtvarnej súťaže  „Naši susedia“. Žiaci vo veku od 7 do 18 rokov mali možnosť  zaslať do súťaže práce vytvorené na tému  „Zvieratá veľké a malé“. Zaujímavá téma poskytla mladým výtvarníkom bohatý priestor na stvárnenie nápaditých výtvarných prác.  Z vranovského okresu sa do súťaže prihlásilo 8 škôl /ZŠ Ondavské Matiašovce, ZUŠ Vranov n. T., SOŠ Alexandra Dubčeka, ZŠ Lúčna, ŠZŠI Budovateľská, ZŠ Zámutov, ZŠ Sídlisko II. a ZŠ Bernolákova /, ktoré zaslali do súťaže spolu 69 prác. Po  vzhliadnutí 1094 výtvarných prác (861 z poľských škôl a 233 prác zo slovenských škôl) sa  štvorčlenná porota rozhodla oceniť 156 víťazných prác  podľa troch  vekových kategórií a udeliť im ceny a čestné uznania.  Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 15.4.2016 v Rzeszowe. Nie všetci sa mohli zúčastniť slávnostného  vyhodnotenia súťaže v Poľsku.  Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. sa ako spoluorganizátor súťaže rozhodol túto milú udalosť spoločne s víťazmi osláviť ešte raz vo  Vranove n. T. Pre žiakov, ktorí získali ocenenie, pre ich rodičov a pedagógov pripravil 27.5.2016 pri príležitosti otvorenia výstavy, slávnostné odovzdávanie cien, spojené s  malým občerstvením.

V  I. kategórií od  7 do 10 rokov získal ocenenie Jakub Goroľ. V III. kategórií od 15 do 18 rokov získala čestné uznanie Lucia Jacková. V kategórií  špeciálnych škôl získal čestné uznanie Lukáš Prostredný.

Do výstavy boli zaradené taktiež práce, ktorými autormi sú žiaci:  Matej Demčák, Sofia Ella Bančanská, Leona Polakovičová, Tamara Tatrayová, Šimon Saraka, Zuzana Telepunová,  Norbert Jakubek,  Júlia Legdanová, Veronika Višňovská,  Viktória Kovaľová,  Dávid Štecák.

Víťazom blahoželáme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu nášho mesta. Zároveň naša úprimná vďaka patrí  aj pedagógom, ktorí  mladých umelcov  na súťaž pripravovali. Ďakujeme: Mgr. Márií Leškovej,  Mgr. Adele Sabovíkovej, Mgr. Martine Kotvasovej, Mgr. Jánovi Kostelnikovi, Mgr. Helene Borošovej, RNDr. Ľubici Hrinkovej, Mgr. Lucii Jenčová rod. Zeleňákovej a Mgr. Martine Koščovej. Výstava najlepších prác VI. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže  „ Naši susedia ”bola verejnosti prístupná  do 15.6.2016 v priestoroch Domu kultúry vo Vranove n. T.  Kto ju navštívil, krátko nahliadol do sveta farieb a fantázie našich detí.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri