XIV. Medzinárodný festival tanečných skupín
„O Laur Rzecha“ 2016 v Poľsku

30. september - 1. október 2016

V dňoch 30.9. až 1.10.2016 sa uskutočnil v  poľskom  meste Rzeszow Medzinárodný festival tanečných skupín „ O Laur Rzecha“ 2016. Podujatie so  14 ročnou históriou organizuje  Dom kultúry mládeže Rzeszow v spolupráci s Občianskym združením Promotor s cieľom vytvoriť priestor na prezentáciu tanečných skupín z Poľska aj zahraničia. Organizátori festivalu okrem domácich tanečných skupín hostili aj skupiny z Litvy, Ukrajiny a Slovenska. Prvý festivalový koncert ponúkli verejnosti v piatok 30.9.2016 o 18.00 hodine v Dome kultúry mládeže v Rzeszowe. Svojím vystúpením ho obohatila domáca tanečná skupina Úsmev a talentované speváčky, ktoré  svoje vedomosti a talent rozvíjajú práve v Dome kultúry mládeže. V sobotu 1.10.2016 sa súťažiace tanečné skupiny predstavili v priestoroch Podkarpatskej filharmónie aj odbornej porote, ktorá hodnotila v troch vekových kategóriách techniku tanca, choreografiu, výber hudby, kostýmy a celkový pohybový prejav. Porota po zhliadnutí  9 choreografií udelila viaceré  tituly a vecné ceny. Slovensko reprezentoval Tanečný klub Dyno, ktorý do súťaže vybral a delegoval Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. S choreografiou Dany Pelcerovej s názvom NURSES, tanečníčky v kategórií od 12 do 15 rokov získali cenu „Laureát festivalu“. Tanečný klub uspel aj s choreografiami „Disco junior” a „Disco ladies” z dielne Martiny Rusnákovej, s ktorými získal titul „Čestné uznanie“.

Vranovským tanečníkom z tanečného klubu Dyno pri ZŠ Bernolákova ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho mesta  a zároveň gratulujeme k úspechu.

Rzeszowčania mali možnosť zažiť vzrušujúci sobotňajší večer na slávnostnom galaprograme plnom tanečných výkonov a nápaditých choreografií. Dojem výnimočnosti umocnila dynamická hudba, divadelná scéna a tanečné kostýmy. Deväťdesiat minút umenia a talentu ocenilo publikum 500 miestnej sály Podkarpatskej filharmónie potleskom.

Festival sa uskutočnil v rámci trvalej udržateľnosti projektu „Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia – súčasnosť – budúcnosť, ktorý spolu realizovalo mesto Vranov n. T. a mesto Rzeszow.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri