Výstava fotografií Karoliny Przyboś

Miesta zabudnuté v čase

Na svojich početných potulkách po Európe, načerpala Karolína Przyboś množstvo inšpirácie na tvorbu veľmi špecifického, elegantného a zároveň jemného fotografického denníka, v ktorom do popredia dáva nadčasovosť navštívených miest – najčastejšie sú to známe pamiatky a prvky západoeurópskej kultúry. Tieto fotografie často zachytávajú historické obrazy mesta v devätnástom storočí a jeho dobovej architektúry. Jednotlivé práce mladej umelkyne sa neviažu na konkrétny čas ani miesto, chýba im kontext. Autorkina špeciálna citlivosť sa podpísala pod vzhľad niektorých fotografií, na ktorých objekty pôsobia zdanlivo vzdialene. Fotografie zachytávajú rôzne obdobia a štýly: fragmenty architektúry, moderné výklady obchodov, starožitníctiev a muzeálnych exponátov sa spájajú vo veľmi konzistentnú a zaujímavú sériu obrazov. Rozdiely medzi nimi sú zmazané, pretože mozaika autorkiných pohľadov, vytvára jednotný obraz so spoločným menovateľom. Podarilo sa jej vytvoriť akúsi syntézu, ktorú nazývame našim spoločným vizuálnym dedičstvom.

Karolína Przyboś sa narodila v roku 1999 v Tarnove. Vyštudovala Lýceum Jána Pavla II. v Rzeszowe. Zaujíma ju kultúra a umenie. O fotografií hovorí, že je nesmierne dôležitým elementom v jej živote. Svoju inšpiráciu nachádza v okolitom svete, ľuďoch i veciach, ktoré vyrábajú. Najbližšia je jej fotografia XIX. storočia. Od roku 2014 navštevuje hodiny fotografie v Dome kultúry mládeže v Rzeszowe. Vo voľnom čase sa venuje aj iným aktivitám ako sú maľba, kreslenie ale aj dobrovoľníctvo.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri