FS Rudki na Plese poľovníkov vo Vranove n. T.

18.február 2017

V sobotu 18.2.2017 sa v Dome kultúry vo Vranove n. T. uskutočnil 7. Reprezentačný ples poľovníkov, na ktorom sa zúčastnil FS Rudki. Osem tanečných párov pri otvorení plesu zatancovalo valčík a polonéz. Počas plesu mali možnosť členovia súboru spoznať naše zvyky, kultúru ale aj kuchárske špeciality. Spoločne s folklórnym súborom Rudki na Slovensko prišiel aj ich choreograf a vedúci Tomasz Roszek a riaditeľ MDK Boguslaw Tomczak spolu so zástupkyňou MDK, Ankou Gargalou.

 

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri