VIII. ročník Medzinárodného festivalu duchovnej piesne
Boh je láska

10. a 11. septembra 2011

 Združenie šíriace kresťanskú kultúru, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Vranov n/T – Čemerné a Mestský dom kultúry vo Vranove n.T. pripravili 3. 9. 2011 v priestoroch Domu kultúry vo Vranove n. T. VIII.ročník Medzinárodného festivalu duchovnej piesne ”BOH JE LÁSKA”. Počas festivalu sa predstavili stovkám divákov zbory: Chrámový zbor bl.P.P. Gojdiča, Chrámový zbor sv. Cyrila a Metóda a Zbor Chrysostomos. Na festivale sme privítali vzácneho hosťa zbor z Poľska - Chór Kameralny CAPPELLA MUSICAE ANTIQUAE ORIENTALIS. Komorný zbor bol založený v roku 1984 z iniciatívy profesora na Hudobnej akadémii v Poznani Dr. Leona Zaborowskieho.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri