VII. ročník Medzinárodnej výtvarnej súťaže Naši susedia
výber prác porotou Rzeszow

9.-10.marec 2017

Štvrtok 9.3.2017 sme sa stretli s našim cezhraničným partnerom riaditeľom MDK - Boguslawom Tomczakom a jeho zástupkyňou Annou Gargalou, ktorým sme odovzdali výtvarné práce z Vranova n. T. Do tohtoročnej výtvarnej súťaže Naši susedia sa prihlásilo 6 vranovských škôl. Žiaci na tému „Môj svet v budúcnosti“ namaľovali spolu 50 výtvarných prác. Úlohou odbornej poroty bolo vybrať spomedzi 573 výtvarných prác / 452 z PL a 121 z SK / tie najlepšie a prideliť im v 3 vekových kategóriách ocenenia. Hodnotiaca komisia pracovala v zložení: Kinga Cichowska-Szmulkiewicz –výtvarník, pracovník Úradu umeleckých výstav v Rzeszowe, Silvia Nusová – referent- Mestský dom kultúry, Vranov nad Topľou, Ing. Alfonz Kobielsky – riaditeľ, Mestský dom kultúry, Vranov nad Topľou a Bogusław Tomczak – riaditeľ, Dom kultúry mládeže v Rzeszowe, výtvarník a učiteľ. Komisia hodnotila spracovanie témy, zručnosť ale aj celkovú kompozíciu diela. Zo súťaže bol vyhotovený podrobný protokol.

 

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri