VII. ročník Medzinárodnej výtvarnej súťaže Naši susedia
Oceňovanie víťazov výtvarnej súťaže Naši susedia 2017.Rzeszow

31.marec 2017

V piatok 31.3.2017 sme pricestovali do nášho partnerského mesta Rzeszow, kde sa o 11.00 h konala naša spoločná aktivita „Medzinárodná výtvarná súťaž Naši susedia 2017“. V obchodnom centre Nowý swiat boli autori víťazných prác a ich učitelia ocenení vecnými cenami. Za účasti približne 100 účastníkov zo Slovenska i Poľska sa výstava súťažných prác slávnostne otvorila.

Aj keď nikto z Vranovských škôl nezvíťazil, do výstavy boli zaradené,
v I. kategórií práce autorov:
Tamara Ivanová, učiteľ  Mgr. M. Šofranková, ZŠ Sídlisko II.
Noemi Mitríková, učiteľ Mgr. H. Borošová,  ZŠ Sídlisko II.
Terézia Klimkovská, učiteľ Mgr. H. Borošová, ZŠ Sídlisko II.

V II. kategórií to boli práce:
 Slávka Palenčíková,  učiteľ Mgr. M. Borošová, ZŠ Sídlisko II.
 Daniel Bačovčin,  učiteľ Mgr. M. Borošová, ZŠ Sídlisko II.
 Dominik Rezanka, učiteľ Mgr. E. Isáková, ZŠ Kukučínova.

V III.  kategórií ako jediný za naše mesto uspel:
Branislav Bačovčin, učiteľ Mgr. A. Saboviková, SOŠ A.D.

Po ukončení výstavy v Rzeszowe, výstavu prenesieme do Vranova n. T., kde žiakov za účasť v súťaži odmeníme.

 

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri