VII. ročník Medzinárodnej výtvarnej súťaže Naši susedia – Oceňovanie víťazov výtvarnej súťaže Naši susedia vo Vranove n. T.

8.jún 2017

Ako si predstavujú svet v budúcnosti žiaci vranovských škôl sme mali možnosť zistiť na medzinárodnej výtvarnej súťaži Naši susedia. Do tohoročného VII. ročníka sa prihlásilo 452 žiakov z Podkarpatského vojvodstva a 121 z Prešovského samosprávneho kraja. Spomedzi nich porota v 3 vekových kategóriách vybrala a ocenila celkovo 98 výtvarných prác. Z vecných cien a ďakovného listu sa potešilo 74 žiakov z poľských a 24 žiakov zo slovenských škôl. Šesť vranovských škôl do súťaže zaslalo spolu 50 výtvarných prác namaľovaných na tému „Môj svet v budúcnosti“. Práce boli zaujímavé, nápadité. Dobre spracovaná téma odhalila bohatú predstavivosť našej mládeže, preto by bola škoda tie najlepšie diela verejnosti neukázať. Do výstavy porota zaradila, práce týchto autorov:

V I. kategórií práce autorov:
Tamara Ivanová, učiteľ  Mgr. M. Šofranková, ZŠ Sídlisko II.
Noemi Mitríková, učiteľ Mgr. H. Borošová,  ZŠ Sídlisko II.
Terézia Klimkovská, učiteľ Mgr. H. Borošová, ZŠ Sídlisko II.

V II. kategórií to boli práce:
 Slávka Palenčíková,  učiteľ Mgr. M. Borošová, ZŠ Sídlisko II.
 Daniel Bačovčin,  učiteľ Mgr. M. Borošová, ZŠ Sídlisko II.
 Dominik Rezanka, učiteľ Mgr. E. Isáková, ZŠ Kukučínova.

V III.  kategórií ako jediný za naše mesto uspel:
Branislav Bačovčin, učiteľ Mgr. A. Saboviková, SOŠ A.D.

Za účasť v súťaži a za vzornú reprezentáciu nášho mesta v zahraničí, všetkým žiakom ďakujeme. Naša veľká vďaka patrí aj pedagogickým pracovníkom, ktorí žiakom počas súťaže odborne radili a pomáhali. Výstavu ste mali možnosť vidieť v priestoroch Domu kultúry vo Vranove n. T do 13.6.2017. Organizátorom súťaže je Dom kultúry mládeže v Rzeszówe, s ktorým má Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. cezhraničné partnerstvo.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri