VIII. ročník Medzinárodnej výtvarnej súťaže Naši susedia

3.apríl 2018

Dom kultúry mládeže v Rzeszowe v rámci cezhraničnej spolupráce medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszowom pozvali deti a mládež z Podkarpatského vojvodstva (Poľsko), Prešovského kraja (Slovensko) a partnerských miest mesta Rzeszow na Slovensku k účasti na medzinárodnej výtvarnej súťaži s názvom „NAŠI SUSEDIA“. Zapojiť sa do nej mohli aj žiaci našich škôl vo veku od 7 do 18 rokov. Práce školy zasielali od februára do marca priamo do MDK v Rzeszowe. Vranovské školy / ZŠ Juh 3 ks, ZŠ Sídlisko II. 10 ks, ZŠ Bernolákova 11 ks, SOŠ A.D. 7 ks, ZŠ Bystré 7 ks, ZŠ Ondavské Matiašovce 6 ks, Spojená škola Budovateľská 3 ks/ využili možnosť práce osobne doručiť do DK vo Vranove n. T. Po vypísaní potrebných prihlasovaných formulárov sme v utorok 3. 4.2018 práce zaniesli nášmu partnerovi do MDK v Rzeszowe. Spolu s odbornou porotou sme spomedzi niekoľkých stoviek vybrali tie najlepšie práce v 3 vekových a 1 špeciálnej kategórií. Ocenenie víťazných prác a otvorenie výstavy sa uskutoční 19.4.2018 za účasti autorov a učiteľov výtvarných prác v pobočke MDK v Obchodnom centre Nový svet Rzeszow.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri