Ocenenie autorov víťazných prác a otvorenie výstavy Naši susedia Rzeszow

19.- 20.apríl.2018

Náš cezhraničný partner Dom kultúry mládeže v Rzeszowe dňa 19.4.2018 vyhodnotil medzinárodnú výtvarnú súťaž s názvom Naši susedia. Ako hlavný organizátor súťaže spolu so spoluorganizátorom súťaže, MsDK vo Vranove n. T. ocenil autorov víťazných prác . Za účasti žiakov Podkarpatského vojvodstva a Prešovského samosprávneho kraja zároveň otvorili v pobočke MDK Rzeszow v OC Nowý Swiat výstavu, ktorá obsahovala tie najlepšie práce namaľované na tému, Môj zelený svet. Na slávnostnom vyhodnotení výstavy riaditeľ B. Tomczak spoločne s Ing. A. Kobielskym súťažiacich ocenili vecnými cenami a ďakovnými listami. Kultúrny program a výtvarné dielne boli pre ocenených žiakov príjemným spestrením podujatia. Žiaci, ktorí sa slávnostného ocenenia a otvorenia výstavy v Rzeszowe nemohli zúčastniť pozveme na slávnostné otvorenie výstavy do Vranova n. T.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri