Otvorenie výstavy Naši susedia v DK Vranov n. T.

24.máj 2018

>Náš cezhraničný partner Dom kultúry mládeže v Rzeszowe pre mládež pripravil a zorganizoval VIII. ročník Medzinárodnej výtvarnej súťaže „NAŠI SUSEDIA. Na tohtoročnú tému – MÔJ ZELENÝ SVET“ bolo žiakmi vo veku 7 až 18 rokov vytvorených celkovo 563 výtvarných prác. Do súťaže bolo prihlásených 388 prác z poľských škôl a 175 prác zo slovenských škôl. Porota sa rozhodla oceniť 93 víťazných prác -68 prác z Podkarpatského vojvodstva, 23 prác z Prešovského samosprávneho kraja a 2 práca z partnerských miest mesta Rzeszow na Slovensku. Porota oceňovala autorov víťazných prác 3.4.2018 v Rzeszowe a udelila im ceny a čestné uznania podľa vekových kategórií. Žiakov, ktorí sa slávnostného oceňovania nemohli zúčastniť v Poľsku sme si dnes pozvali tu, do Domu kultúry aby sme ich fantáziu, kreativitu a šikovné ruky ocenili vecnými cenami a diplomom.

I. kategória 7-10 rokov
Cena: Bianka Smandrová, Základná Škola Sídlisko II., Vranov nad Topľou, učiteľ: Mgr. Marta Šofranková

II. kategória 11- 14 rokov
Čestné uznanie: Nancy Lacová, Základná umelecká škola, Svidník,
učiteľ: Viera Guzlejová

III. kategória 15 - 18 rokov
Cena: Simona Žultková, Stredná odborná škola A.D. , Vranov nad Topľou,
učiteľ: Mgr. Martina Koščová

Komisia ocenila aj práce v kategórii špeciálnych škôl:
Čestné uznanie: Kevin Kohút, Spojená Škola Budovateľská, Vranov nad Topľou, učiteľ: Mgr. Tomáš Končár

Do výstavy sú zaradené taktiež práce žiakov :

II. kategória
- Nina Kolcunová – Základná Škola Bernolákova, Vranov nad Topľou,
učiteľ: RNDr.Ľubica Hrinková
- Tamara Mizeráková - Základná Škola Bernolákova, Vranov nad Topľou, učiteľ: RNDr.Ľubica Hrinková
- Kristína Borošová, Základná Škola Bernolákova, Vranov nad Topľou,
učiteľ: RNDr.Ľubica Hrinková
- Jelka Fabiánová, Základná Škola Bernolákova, Vranov nad Topľou,
učiteľ: RNDr.Ľubica Hrinková

III. kategória
- Benjamin Juhás, Stredná Odborná Škola A.D., Vranov nad Topľou,
učiteľ: Mgr. Radoslav Cerula
- Nora Mikčová, Stredná Odborná Škola A.D. , Vranov nad Topľou,
učiteľ: Mgr. Anne Bertová Timková

Autorom ocenených prác a ich pedagógom - Srdečne gratulujeme.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri