"Kultúra od kuchni" - dni Slovenskej kuchyne a výstava
výrobkov odboru Obchodný pracovník SOŠ Alexandra Dubčeka
vo Vranove n. T. a vystúpenie FS Orgonina

10. a 11. septembra 2011

V dňoch 10. a 11. septembra 2011 sme sa zúčastnili spoločne s FS Orgonina a zástupcami SOŠ A. Dubčeka vo Vranove n. T. na spoločnej prezentácii našej krajiny v poľskom meste Rzeszów. V sobotu 10. 9. 2011 nás privítal na Hospodárskej škole v Rzeszowe riaditeľ MDK B. Tomčak a jeho zástupkyňa A. Gargala spolu s vedením školy. Riaditeľka HŠ Irena Baran nás oboznámila s činnosťou ale aj s priestormi ich zmodernizovanej školy. Po presune do MDK nás hostiteľ pozval na divadelné predstavenie vedené učiteľmi MDK. Po malej divadelnej chuťovke otvoril riaditeľ B. Tomčák spoločne s riaditeľom SOŠ A.D. Ing. Ľ. Tóthom výstavu počítačovej grafiky s názvom Farebné premeny. Hudobnú kulisu v MDK vytvoril FS Orgonina.V nedeľu 11. 9. 2011 sa pracovníci SOS A.Dubčeka venovali príprave jedál v kuchyni družobnej školy, ktoré boli podávané v rámci prezentácie našej tradičnej slovenskej kuchyne na Rzeszowskom námestí. Svoje stánky s občerstvením mala na námestí aj SOŠ z Trebišova, Hospodárska škola z Rzeszowa a škola z Ukrajiny. V rámci prezentácie remesiel predstavili pracovníci SOŠ A. Dubčeka prácu v odbore obchodný pracovník, ktorá pozostávala z ukážok dekoratívnych ale aj úžitkových predmetov a navrhnutých modelov. Počas prezentácie našej krajiny v Poľsku vystúpil na námestí FS Orgonina, ktorý svojim spevom a tancom oslovil početnú skupinu divákov. Počas týchto dní bola bohato odprezentovaná tradičná slovenská kuchyňa ale aj naša zručnosť a kreativita. Navyše medzi spomínanými školami, ktoré majú spoločné aktivity a zaujmi vzniklo nové priateľstvo a následne aj partnerstvo, ktoré v budúcnosti plánujú podobnými podujatiami upevňovať. MsDK vo Vranove spoločne s MDK v Rzeszowe postupne napĺňajú ciele už ukončeného projektu o dlhodobej aktívnej spolupráci v oblasti kultúry...

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri