XVI. Medzinárodný festival tanečných skupín „O Laur Rzecha“ v Rzeszowe

2.- 3.október 2018

Dom kultúry mládeže v Rzeszowe a Združenie na podporu umeleckého vzdelávania PROMOTOR, usporiadali v dňoch 2.- 3. 10.2018 XVI. ročník Medzinárodného festivalu tanečných skupín O Laur Rzecha. Na ich pozvanie zareagovalo 17 tanečných skupín z Poľska, Ukrajiny a Slovenska. Medzi 340 súťažiacimi nechýbali ani vranovskí tanečníci z tanečného klubu DYNO pri ZŠ Bernolákova, ktorí každoročne úspešne reprezentujú naše mesto na tanečných medzinárodných súťažiach. Nebolo tomu inak ani v utorok 2.10.2018 kedy sa súťažné skupiny odprezentovali v Dome kultúry mládeže v Rzeszowe nesúťažnými choreografiami. V stredu 3.10.2018 sa súťažiace skupiny presunuli do Rzeszowskej filharmónie, kde sa to len tak hemžilo pestrými kostýmami a nápaditými kulisami. Tristoštyridsať tanečníkov za pomoci zvukových a svetelných efektov vytvorilo pred 700 divákmi nezabudnuteľnú show. Na javisku postupne ožívali malé strašidielka, čarodejník Harry Potter, Aladinova čarovná lampa, zvonár Quasimodo s krásnou Esmeraldou, veselé žabky, jašterice a iné rozprávkové postavy. Tanečníci TK Dyno predviedli street dance show s názvom „ This is the game “ z tvorby choreografky a zároveň vedúcej klubu Dany Pelcerovej a talentovanej „dyňáčky“ Euniky Šviderskej. Štvorčlenná odborná porota preverila pripravenosť a nasadenie každej tanečnej skupiny a vo vekovej kategórií 16-24 rokov udelila ocenenie TK Dyno za tanečnú bejzbalovú hru. Ďakujeme tanečníkom TK Dyno za príkladnú reprezentáciu nášho mesta. Poďakovanie patrí aj vedeniu ZŠ Bernolákova za morálnu podporu a uvoľnenie žiakov a pedagógov na spomínaný festival a mestu Vranov n. T., ktoré zabezpečilo pre TK Dyno prepravu. Reportáže z vystúpenia boli zaradené do vysielania celoštátnej televízie TVP 3 Rzeszow. Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. aktívne spolupracuje s Domom kultúry mládeže v Rzeszowe v oblasti kultúry od roku 2010. Spoločne sme sa zapojili do jedného veľkého investičného projektu a dvoch menších mikroprojektov. Naša cezhraničná spolupráca sa časom rozšírila o spoluprácu s mestom Jaslo . Doteraz sa nám spoločne s Jaselským domom kultúry a Domom kultúry mládeže v Rzeszowe podarilo zrealizovať 142 spoločných podujatí.

 

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri