Medzinárodná výtvarná súťaž Naši susedia Rzeszow

14.-15.marec 2019

Dom kultúry mládeže v Rzeszowe v rámci cezhraničnej spolupráce medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszowom pozvali deti a mládež z Podkarpatského vojvodstva, Prešovského kraja a partnerských miest mesta Rzeszow na Slovensku k účasti na medzinárodnej výtvarnej súťaži s názvom „NAŠI SUSEDIA“. Zapojiť sa do nej mohli aj žiaci našich škôl vo veku od 7 do 18 rokov. Práce od februára do marca na tému –„ Čo lieta po oblohe ”, školy zasielali priamo do MDK v Rzeszowe. Vranovské školy / ZŠ Juh, ZŠ Sídlisko II. , ZŠ Bernolákova, SOŠ A.D., ZŠ Ondavské Matiašovce, Spojená škola Budovateľská a ZUŠ Vranov n. T. / využili možnosť práce osobne doručiť do DK vo Vranove n. T. Po vypísaní potrebných prihlasovaných formulárov sme vo štvrtok 14.3.2019 práce doručili nášmu partnerovi do MDK v Rzeszowe. Spolu s odbornou porotou sme spomedzi niekoľkých stoviek vybrali v 3 vekových a 1 špeciálnej kategórií, tie najlepšie. Ocenenie víťazných prác a otvorenie výstavy sa uskutoční v apríli za účasti autorov a učiteľov výtvarných prác v pobočke MDK v Obchodnom centre Nový svet Rzeszow.

 

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri