IX. Medzinárodná výtvarná súťaž Naši susedia – Rzeszow

12.apríl 2019

Odborná porota sa po vzhliadnutí 534 výtvarných prác (360 z poľských škôl a 174 prác zo slovenských škôl) rozhodla oceniť 94 víťazných prác (65 z Podkarpatského vojvodstva – Poľsko a 29 prác z Prešovského samosprávneho kraja a z partnerských miest mesta Rzeszow na Slovensku) a podľa 3 vekových kategórií, udeliť im ceny a čestné uznania. Súťaž bola vyhodnotená 12.4.2019 v pobočke MDK Rzeszow v obchodnom centre Nowy Świat v kategóriách - základná a stredná škola, umelecká škola a odborná špeciálna škola. Po prečítaní protokolu a výsledkov súťaže sa pristúpilo k oceneniu autorov víťazných prác a ich učiteľov. Do celého procesu súťaže sa aktívne zapájal aj partner MDK v Rzeszowe, MsDK Vranov n. T. . Asistoval pri hodnotení diel, prekladoch, propagácií i samotnom oceňovaní autorov. Nasledoval krátky kultúrny program, počas ktorého sa otvorila výstava. Po obede boli pre malých výtvarníkov prichystané aj obľúbené tvorivé dielne.

 

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri