IX. Medzinárodná výtvarná súťaž „NAŠI SUSEDIA“

Vyhodnotenie súťaže vo Vranove n. T. 30. jún 2019

Dom kultúry mládeže v Rzeszowe v rámci cezhraničnej spolupráce medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszow pozvala deti a mládež z Podkarpatského vojvodstva a Prešovského kraja k účasti na medzinárodnej výtvarnej súťaži s názvom „NAŠI SUSEDIA“ . Tohtoročná téma – Čo lieta po oblohe, zaujala aj vranovských žiakov. Do súťaže sa zapojili žiaci SOŠ Alexandra Dubčeka, ZŠ Bernolákova, ZŠ Sídlisko II. , Spojená škola Budovateľská, ZŠ Juh, ZŠ Ondavské Matiašovce a ZUŠ vo Vranove n. T., ktorí do výstavy zaslali spolu 32 prác. Odborná porota po vzhliadnutí celkovo 534 výtvarných prác sa rozhodla oceniť 94 víťazných prác podľa 3 vekových kategórií a udeliť im ceny a čestné uznania. Z Vranova n. T. boli úspešní títo žiaci: V III. vekovej kategórií od 15-18 získala Čestné uznanie Tamara Szilagyová zo Strednej odbornej školy A. D., Vranov nad Topľou, učiteľ: Anna Bertová – Timková. V kategórií Umelecká škola v I. vekovej kategórií od 7 -10 rokov 3. Cenu získal Matias Gritters zo Základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou, učiteľ: Ján Kostelník. Vecné dary získali aj žiaci, ktorí sa neumiestnili na víťazných pozíciách ale aj napriek tomu ich práce porotu natoľko zaujali, že ich zaradili do výstavy. Svojou fantáziou a spracovaním zaujali práce Sofie Pyreňovej /12 rokov/ a Miriam Marcinovej / 14 rokov/ obe žiačky zo Základnej školy Bernolákova, ktoré pripravila pedagogička Ľubica Hrinková a Marián Pavlík / 17 rokov / zo SOŠ A.D vo Vranove n. T. ktorého pripravovala pedagogička Martina Koščová. Všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho mesta a zároveň im gratulujeme k úspechu.

Spoluorganizátorom súťaže a partnerom MDK v Rzeszowe je Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. už 10 rokov. Súťaž spoločne realizujú aj po skončení projektu „Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia – súčasnosť – budúcnosť v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

 

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri