XVII. ročník Medzinárodného festivalu tanečných skupín „O Laur Rzecha“.

5. – 6. november 2019.

V dňoch 5. - 6. 11. 2019 sa v Poľskom Rzeszowe, konal XVII. ročník Medzinárodného festivalu tanečných skupín s názvom „O Laur Rzecha“. Hlavným organizátorom festivalu je Združenie na podporu umeleckej činnosti Promotor a Dom kultúry mládeže v Rzeszowe, ktorý je od roku 2010 cezhraničným partnerom Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou. Ten spoločne s tanečným klubom Dyno prijal pozvanie a tak „Dynáčky“ svoje pohybové schopnosti a talent mohli predviesť už 5.11.2019 návštevníkom Domu kultúry mládeže v Rzeszowe. Na druhý deň sa spolu s ďalšími 19 detskými a mládežníckymi tanečnými skupinami akreditovali na festival O Laur Rzecha. Tanečníci z Poľska, Slovenska, Litvy a Ukrajiny súťažili v troch vekových kategóriách. Dejiskom festivalu sa aj tento rok stala Podkarpatská Filharmónia v Rzeszowe, ktorá disponuje kvalitným technickým zázemím a veľkorysými priestormi. Pred trojčlennou odbornou porotou sa v popoludňajších hodinách predstavili všetky súťažiace skupiny. Festival s medzinárodným charakterom vyvrcholil večer dvojhodinovým slávnostným galaprogramom spojeným s udeľovaním cien. Tanečníci v nápaditých kostýmoch predviedli pred stovkami divákov tanečnú šou, ktorú umocnila rozprávková scéna, dramatická hudobná kulisa a svetelné efekty.

Naše mesto úspešne na súťaži reprezentoval Tanečný klub Dyno, ktorý pôsobí pri ZŠ na ulici Bernolákova. Pod vedením Dany Pelcerovej sa v III. vekovej kategórii od 16. do 24. rokov odprezentoval choreografiou „CLEANING LADIES“ a doslova „poupratoval“ ceny. V silnej konkurencii si domov odniesli cenu za III. miesto v III. vekovej kategórií a Zvláštnu cenu Rady mládeže mesta Rzeszow. Za príkladnú reprezentáciu nášho mesta TK Dyno a jej vedúcej a choreografke Danke Pelcerovej ďakujeme.
Festival, ktorého cieľom je prezentácia umeleckých skupín ako aj podpora rôznych tanečných foriem a výchovy detí a mládeže, splnil svoj účel. Zároveň sa zaradil medzi aktivity uskutočnené v rámci trvalej udržateľnosti projektu „Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszówskeho vojvodstva, tradícia - súčasnosť – budúcnosť“ .

 

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri