XIX. ročník Medzinárodného festivalu tanečných skupín „O Laur Rzecha“.

16. - 17. november 2022.

V dňoch 16. - 17. 11. 2022 sa v Poľskom meste Rzeszow, uskutočnil XIX. ročník Medzinárodného festivalu tanečných skupín s názvom „O Laur Rzecha“. Hlavným organizátorom festivalu je Združenie na podporu umeleckej činnosti Promotor a Dom kultúry mládeže v Rzeszowe, ktorý je od roku 2010 cezhraničným partnerom Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou. Na spomínaný festival preto prijal pozvanie Ing. Alfonz Kobielsky riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove n. T., ktorý sa zhostil úlohy jedného z členov poroty. Na festival sa akreditovalo v troch vekových kategóriách 16 detských a mládežníckych tanečných skupín z Poľska a Ukrajiny. Dejiskom festivalu sa aj tento rok stala Podkarpatská Filharmónia v Rzeszowe, ktorá disponuje kvalitným technickým zázemím a veľkorysým priestorom. Pred trojčlennou odbornou porotou sa v popoludňajších hodinách predstavili všetky súťažiace skupiny. Festival s medzinárodným charakterom večer vyvrcholil dvojhodinovým slávnostným galaprogramom spojeným s udeľovaním cien. Tanečníci v nápaditých kostýmoch predviedli pred stovkami divákov tanečnú šou, ktorú umocnili svetelné a zvukové efekty.

Festival, ktorého cieľom je prezentácia umeleckých skupín ako aj podpora rôznych tanečných foriem a výchovy detí a mládeže, splnil svoj účel. Zároveň sa zaradil medzi aktivity uskutočnené v rámci trvalej udržateľnosti projektu „Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszówskeho vojvodstva, tradícia - súčasnosť – budúcnosť “.

Silvia Nusová – referent MsDK

 

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri