Medzinárodná konferencia realizátorov v Rzeszówe

18. mája 2010

V rámci takzvaných mäkkých aktivít projektu sa dňa 18. 05. 2010 zástupcovia vedúceho partnera zúčastnili konferencie v meste Rzeszów, ktorá bola zameraná na predstavenie a prezentáciu obidvoch partnerov. Okrem zástupcov projektových tímov z Vranova a Rzeszówa sa konferencie zúčastnili aj predstavitelia samosprávy a štátnej správy poľského partnera. Otvoril ju riaditeľ Domu kultúry mládeže v Rzeszówe Boguslaw Tomczak, manažér poľskej časti projektu. Mesto Vranov nad Topľou na konferencii zastupovala vedúca oddelenia kultúry, mládeže a športu Viera Machková, manažér slovenskej časti projektu Imrich Kónya, vedúci oddelenia kultúry MsDK Bc. Peter Novák a kultúrna referentka Silvia Nusová. Prezentáciu obidvoch partnerských miest predniesli Stanislawa Beben a Viera Machková. Súčasťou konferencie bola aj prehliadka Domu kultúry mládeže v Rzeszówe, ktorého sa realizácia projektu priamo dotýka. Na záver účastníci navštívili etnografické múzeum.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri