Stretnutie slovensko-poľskej mládeže

28. decembra 2010

28. decembra sa v Dome kultúry vo Vranove n.T. stretli v predvianočnej atmosfére mladý ľudia z oboch partnerských miest. Obecenstvu sa v 2 hodinovom programe  postupne predstavilo niekoľko mladých talentovaných  Vranovčanov a Rzesowčanov. Poľského partnera reprezentovali s rockovým výberom piesni, členovia hudobnej skupiny Panna Monroe. V príjemnej atmosfére sa tak mohli zrodiť nové priateľstvá.
Ukončením realizácie projektu sa kultúrne aktivity s ním späté nepozastavia. V súlade so zabezpečením trvalej udržateľnosti výsledkov projektu a v zmysle naplnenia jeho cieľov sa budú konať aj naďalej pod záštitou obidvoch partnerských miest.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri