Umelecký workshop v Rzeszówe

10. septembra 2010

 Dňa 10. 9. 2010 sa zúčastnili zástupcovia slovenského partnera spolu s nadanými mladými výtvarníkmi zo Súkromnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou umeleckého workshopu v meste Rzeszów. V rámci pripraveného programu si vyskúšali nové výtvarné techniky ako napríklad maľovanie na skle. Pod odborným dohľadom riaditeľky školy, pani Dr. Márie Križalkovičovej sa workshopu zúčastnilo 15 mladých výtvarníkov vo veku od 14 do 18 rokov. O jeho zdarný priebeh sa organizačne postarali výtvarníčka Domu kultúry vo Vranove n. T. pani Kamila Turanská a výtvarníčka Domu kultúry mládeže v Rzeszówe Agáta Kwiatkowska. Na záver workshopu boli všetci účastníci ocenení diplomami a ich práce sa stali na nejaký čas súčasťou výzdoby priestorov Domu kultúry mládeže v Rzeszówe.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri