Medzinárodný festival umeleckých skupín s názvom 
Nad Topľou i Wislokiem

3. a 4. decembra 2010

V dňoch 3. a 4. 12. 2010 sa v meste Rzeszów v Dome kultúry mládeže konal Medzinárodný festival umeleckých skupín z Rzeszówa a Vranova n. T. s názvom Nad Topľou i Wislokiem. Slovenského partnera na festivale reprezentovalo 100 účinkujúcich z troch umeleckých skupín z mesta Vranov n. T.: z Detského folklórneho súboru Cifroško, tanečného klubu Dyno a Folklórneho súboru Orgonina. Spolu s nimi pricestoval manažér slovenskej časti projektu Imrich Kónya, riaditeľ MsDK vo Vranove n. T. Ing. Alfonz Kobielsky a pracovníčka Mestskej Internetovej televízie Silvia Nusová spolu s kameramanom Radoslavom Gajdošom. Po namáhavej ceste v nepriaznivom počasí dorazili do Poľska s miernym časovým sklzom. V Dome kultúry mládeže ich tesne pred vystúpením privítal riaditeľ a zároveň, manažér poľskej časti projektu Boguslaw Tomczak a zástupkyňa riaditeľa Anna Gargała. Slovenskí účinkujúci sa spolu s poľskými tanečnými skupinami Kornele, T-8 a Detským folklórnym súborom Rzeszowianka predstavili asi 200 divákom rôznych vekových kategórií. Svoje novovzniknuté priateľstvá mali možnosť neskôr upevniť na spoločnej diskotéke. Pre slovenských partnerov pripravili hostitelia bohatý sprievodný program aj na druhý deň – prehliadku zámku Łańcut a divadelné predstavenie „ Siedem Obrazów – Don Kichote“ v Dome kultúry mládeže. Z nášho spoločného stretnutia si mnohí odnášali nielen nové skúsenosti ale aj pekné spomienky a prianie - stretnúť sa zas.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri