Medzinárodná výstava výtvarných prác „Naši susedia“

17. decembra 2010

Do medzinárodnej výstavy „Naši susedia“ sa zapojili svojimi výtvarnými prácami žiaci viacerých základných škôl mesta Rzeszów i mesta Vranov n. T. Práce vytvorené rôznymi grafickými a maliarskymi technikami vypracované na tému „Naši susedia“ boli následne vystavené v priestoroch MDK v Rzeszówe a neskôr aj v priestoroch DK vo Vranove n. T. Tak ako deti vnímajú partnerstvo dvoch blízkych národov, mali možnosť spoznať aj návštevníci oboch kultúrnych stánkov v čase od 17. decembra do 30. mája 2011, čím sa potvrdil aj výchovný rozmer podujatia.

Euroregion Karpacki

Aktivita bola organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce
medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów.

Erb mesta Rzeszów
Mediálni partneri