Aktivity po skončení projektu cezhraničnej spolupráce

Ukončením realizácie projektu sa kultúrne aktivity s ním späté nepozastavia. V súlade so zabezpečením trvalej udržateľnosti výsledkov projektu a v zmysle naplnenia jeho cieľov sa budú konať aj naďalej pod záštitou obidvoch partnerských miest. V rámci cezhraničnej spolupráce bude v priebehu minimálne desiatich rokov realizovaných ešte množstvo kultúrnych podujatí, tak na území nášho mesta, ako aj v poľskom Rzeszówe.

Mediálni partneri